Om oss

Allergier kan göra att människor känner sig väldigt ensam i situationen. Kunskap är makt som man brukar säga vilket också gäller för allergier. Kunskapen ger en förståelse för hur den kan hanteras vilket vi vill lyfta fram. Här finns det information att hämta både för allergikern och personerna i omgivningen.